Nu er der gået endnu et år i Skt. Klemens Badmintonklub.

Bestyrelsen har i sæsonen haft følgende 5 medlemmer: Bente, Maj Britt, Peter, Hans og undertegnede. Revisorerne har været: Kurt K Kristensen og Anders Basbøll.

Vi startede sæsonen med en information om, at hallen skulle lukke ned pga. den tidligere omtalte renovation af hallens tag. Med meget dialog i fritidsudvalget og og skolen, fik vi fundet alternative haltider i 2 andre haller, men i 11. time blev renovationen af hallens tag udsat og skal laves henover sommeren.

Ved sæsonens opstart havde vi afgivet tider til Bellinge håndbold, men da de ikke brugte tiderne havde vi bedt om at få dem retur.

I denne sæson har vi haft træningstider om tirsdagen fra 17-21 og om torsdagen fra 19-21.

Hallen har været lukket i skolernes ferie.

Det samlede antal medlemmer som har betalt kontingent i minimum 3 måneder i 2018 er 89

Det er en fremgang på 20 medlemmer.

Vi har fået aktiveret nogle unge på vores banetimer.

Vi har igen i år reklameret for badmintonklubben i det fælles postomdelte hæfte for Idræt i Skt. Klemens Fangel og via vores Facebook side  ”Skt. Klemens Badmintonklub” samt via vores hjemmeside www.skbk.dk, som Brian Kondrup Hansen har administreret.

Afsendelse af sæson breve er igen i år foregået elektronisk.

Sammen med Gymnastik har Brian og Else Dydensborg fra gymnastik haft foretaget fondsøgning til at modernisere foreningslokalet, vi har fået tildelt 315.000 til ombygge lokalet for og 90.000 til indkøb af nyt inventar.

 

Regnskabet for 2018 er underskrevet af de to revisorer og viser et underskud på 5.810 kr. Underskuddet skyldes primært en kursregulering af vores investeringsbeviser. Kontingentet er fastholdt  til 600 kr. for veteran og motionsspillere, til 1600 kr. banespillere. Antal medlemmer som betaler kontingent i minimum 3 måneder er steget med 20 til 89 i 2018. Egenkapitalen er ultimo 2018 på 149.969 kr.

Klubben har i år været repræsenteret DGI – FYN, med holdene:

•60+ A, 4+2: Holdleder Torben S.

•40 + Hr. B: holdleder Claus D

Veteran 60+ (4+2) A-række Pulje 1 blev nummer 3 ud af 5 hold med 11 point og 3 vundne kampe (Næsby 1 blev igen i år nr. 1 med 23 point)

Veteran 40+ Hr. B-række Pulje 1 endte på en 3. plads i år, med 8 point og 2 vundne kamp.

Julestævnet løb af stablen lørdag 26. januar 2019. Vinder af stævnet blev Henrik Jakobsen, der var 14 tilmeldte spillere. Der var 23 til festen i hallen senere på aftenen.

Følgende haltider er forsøgt booket til den kommende sæson:

Tirsdage 17-21 & Torsdage 19-21 fra d. 3.9.19 til d. 30.4.20.

Men der er andre idrætsaktiviteter, der har ønske de samme tider. Fritidsudvalget er blevet enige om en indstilling, som nu er sendt til By og Kulturforvaltningen, hvor Fritid og Eliteidræt træffer en afgørelse i løbet af maj måned. Som det fremgår af referatet fra Fritidsudvalget fik badminton ikke alle sine ønsker igennem: timen 17-18 om tirsdagen er flyttet til 18-19 om torsdagen. Så indstillingen er at badminton i den kommende sæson har tirsdage og torsdage fra 18-21.

Brian har købt reklameplads så vores Facebook side vises til en relevant målgruppe for at tiltrække flere banespillere.

Der er fortsat ingen træning i skolernes ferier, da hallen er lukket.

På hjemmesiden kan det ses hvilke lørdag eftermiddage, vi har haft hallen til veteran kampe, julestævne og klubmesterskab.

Brian har deltaget i sæsonens Fritidsudvalgsmøder.

I år har klubben udnævnt et æresmedlem: Hans Christoffersen med sine 20 år som aktiv i klubben blevet udnævnt, til vores årlige stævne d. 26.01.19.

Bestyrelsen har i start april er været ude og og afholde en afslutning for Hans og Maj Britt. Der er givet vin til alle bestyrelsesmedlemmer julen 2018, som tak for bestyrelsesarbejdet.

Alt i alt en sæson, hvor der har været god stemning tirsdage og torsdage.

På bestyrelsens vegne tak for denne badmintonsæson.

Med sportslig hilsen

Brian Kondrup Hansen, d. 08.04.19