Den årlige generalforsamling afholdes på Skt. Klemens Skolen.

Mandag den 16. april 2018 kl. 19.00.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om den forløbne sæson
 3. Kassereren forelægger det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt status pr. 31. december til godkendelse
 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 5. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
 6. Indkomne forslag:
 7. Eventuelt.

 

Ad 4: Bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • Peter Johansen
 • Brian Kondrup Hansen
 • Bente Aablad

Suppleanter på valg:

Ad 5: Revisorer på valg:

 • Anders Basbøll
 • Kurt K. Kristensen

Suppleant på valg:

 

Indkomne forslag skal være formanden Maj Britt Güllich i hænde 4 dage før generalforsamlingen.

Maj Britt bor : Skovbakken 75, 5260 Odense S – telefon 2328 6028 – mail : m@gullich.dk