Generalforsamling

Generalforsamling Skt. Klemens badmintonklub:

Den årlige generalforsamling afholdes på Skt. Klemens Skolen i lokale A10

Onsdag, den 26. april 2017 kl. 19.00.

 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om den forløbne sæson
  3. Kassereren forelægger det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt status pr. 31. december til godkendelse
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  5. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
  6. Indkomne forslag:
  7. Eventuelt

Ad 4: Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Hans Christoffersen (villig til genvalg)

Maj Britt Buch Güllich (villig til genvalg)

 

Suppleanter på valg:

 

Ad 5: Revisorer på valg:

  • Claus Trelle
  • Charlotte Baarup

 

Indkomne forslag skal være formanden Maj Britt Buch Güllich i hænde 4 dage før generalforsamlingen.

Maj Britt bor: Skovbakken 75, 5260 Odense S – telefon 2328 6028 – mail : m@gullich.dk

Sæsonen 2016/2017

Så byder vi velkommen til en ny sæson i Skt. Klemens Badmintonklub.

 

Ungdom og Motionsholdet starter sæsoner op fra kl 16:30 i dag.

 

Banespillere og Veteranholdet starter op tirsdag 6. september.

 

Velmødt til den nye sæson.

 

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

Indsamling af email adresser på medlemmer

På sidste general forsamling blev der stillet et forslag, fra et fremmødt medlem omkring digital kommunikation til klubbens medlemmer.
Det har vi nu arbejdet med og er klar til at begynde at indsamle medlemmernes email adresser.

Email adresserne vil i fremtiden bruges til at sende sæsonbreve, indbyde til sociale arrangementer og give oplysninger omkring general forsamling og andre informationer som Bestyrelsen er forpligtet til at informere klubben medlemmer omkring.

Når nedenstående formular er udfyldt vil der komme en bekræftigelse til din mailadresse, som du skal godkende. Det er først når du godkender den, at din adresse er afgivet korrekt. Alle felter bedes udfyldt.

Husk at udfylde alle 3 punkterEmail adresserne vil ikke blivet videregivet til 3.part, de vil kun blive brugt til den type kommunikation der tidligere har været skriftlig, og information som Bestyrelsen finder relevant.

Ny hjemmeside og klubben på Facebook

Så nærmere vi os sæsonstart for sæsonen 2016/2017.

Hjemmesiden har fået et nyt design og driften er overgået til Brian Kondrup Hansen fra Motions holdet.

Vi kan ligeledes nu også findes på Facebook, hvor det er tanken at info og nyheder også vil komme derind. Men den skal også bruges til at gøre os mere synlige for nye medlemmer.

Velmødt til den nye sæson med start torsdag 1. september – Hvor både Ungdom og Motion har første træningsdag. Banespillere og Veteran spiller første gang tirsdag 6. september.

Mvh
Bestyrelsen