VoksenFjer

Vi har oprettet et nyt hold til voksne.

Har du lyst til at få sved på panden og have det sjovt sammen med andre?
Oplev – eller genopliv – glæden ved badminton.

Træningen er målrettet nybegyndere og voksne, der har spillet badminton i deres ungdom.

Du bliver guidet af en træner, og bliver med garanti bedre til badminton – og du har det hamrende sjovt imens.

Du behøver ikke at deltage i træningen hver gang – du kommer, når du kan.

Mød op hos os. Vi glæder os til at få dig med på holdet!

Vi spiller torsdage i Skt. Klemens Hallen fra 18:30 – 20:00.

Mød op i sportstøj og have en drikkedunk med. Vi har ketchere der kan lånes de første par gange. Så den undskyldning duer desværre ikke.

Bestyrelsen 2019

Mandag 08/04-19 afholdte klubben den årlige generalforsamling.

 

Bestyrelsen ændres til 4 medlemmer, da der ikke var fremmødt interessere nye medlemmer op.

For det nye år ser det således ud.

 

Formand – Peter Johansen

Næstformand – Thomas Krog Holm

Kasserer – Brian Kondrup Hansen

Medlem – Bente Aablad

Formandens beretning om sæsonen 18/19

Nu er der gået endnu et år i Skt. Klemens Badmintonklub.

Bestyrelsen har i sæsonen haft følgende 5 medlemmer: Bente, Maj Britt, Peter, Hans og undertegnede. Revisorerne har været: Kurt K Kristensen og Anders Basbøll.

Vi startede sæsonen med en information om, at hallen skulle lukke ned pga. den tidligere omtalte renovation af hallens tag. Med meget dialog i fritidsudvalget og og skolen, fik vi fundet alternative haltider i 2 andre haller, men i 11. time blev renovationen af hallens tag udsat og skal laves henover sommeren.

Ved sæsonens opstart havde vi afgivet tider til Bellinge håndbold, men da de ikke brugte tiderne havde vi bedt om at få dem retur.

I denne sæson har vi haft træningstider om tirsdagen fra 17-21 og om torsdagen fra 19-21.

Hallen har været lukket i skolernes ferie.

Det samlede antal medlemmer som har betalt kontingent i minimum 3 måneder i 2018 er 89

Det er en fremgang på 20 medlemmer.

Vi har fået aktiveret nogle unge på vores banetimer.

Vi har igen i år reklameret for badmintonklubben i det fælles postomdelte hæfte for Idræt i Skt. Klemens Fangel og via vores Facebook side  ”Skt. Klemens Badmintonklub” samt via vores hjemmeside www.skbk.dk, som Brian Kondrup Hansen har administreret.

Afsendelse af sæson breve er igen i år foregået elektronisk.

Sammen med Gymnastik har Brian og Else Dydensborg fra gymnastik haft foretaget fondsøgning til at modernisere foreningslokalet, vi har fået tildelt 315.000 til ombygge lokalet for og 90.000 til indkøb af nyt inventar.

 

Regnskabet for 2018 er underskrevet af de to revisorer og viser et underskud på 5.810 kr. Underskuddet skyldes primært en kursregulering af vores investeringsbeviser. Kontingentet er fastholdt  til 600 kr. for veteran og motionsspillere, til 1600 kr. banespillere. Antal medlemmer som betaler kontingent i minimum 3 måneder er steget med 20 til 89 i 2018. Egenkapitalen er ultimo 2018 på 149.969 kr.

Klubben har i år været repræsenteret DGI – FYN, med holdene:

•60+ A, 4+2: Holdleder Torben S.

•40 + Hr. B: holdleder Claus D

Veteran 60+ (4+2) A-række Pulje 1 blev nummer 3 ud af 5 hold med 11 point og 3 vundne kampe (Næsby 1 blev igen i år nr. 1 med 23 point)

Veteran 40+ Hr. B-række Pulje 1 endte på en 3. plads i år, med 8 point og 2 vundne kamp.

Julestævnet løb af stablen lørdag 26. januar 2019. Vinder af stævnet blev Henrik Jakobsen, der var 14 tilmeldte spillere. Der var 23 til festen i hallen senere på aftenen.

Følgende haltider er forsøgt booket til den kommende sæson:

Tirsdage 17-21 & Torsdage 19-21 fra d. 3.9.19 til d. 30.4.20.

Men der er andre idrætsaktiviteter, der har ønske de samme tider. Fritidsudvalget er blevet enige om en indstilling, som nu er sendt til By og Kulturforvaltningen, hvor Fritid og Eliteidræt træffer en afgørelse i løbet af maj måned. Som det fremgår af referatet fra Fritidsudvalget fik badminton ikke alle sine ønsker igennem: timen 17-18 om tirsdagen er flyttet til 18-19 om torsdagen. Så indstillingen er at badminton i den kommende sæson har tirsdage og torsdage fra 18-21.

Brian har købt reklameplads så vores Facebook side vises til en relevant målgruppe for at tiltrække flere banespillere.

Der er fortsat ingen træning i skolernes ferier, da hallen er lukket.

På hjemmesiden kan det ses hvilke lørdag eftermiddage, vi har haft hallen til veteran kampe, julestævne og klubmesterskab.

Brian har deltaget i sæsonens Fritidsudvalgsmøder.

I år har klubben udnævnt et æresmedlem: Hans Christoffersen med sine 20 år som aktiv i klubben blevet udnævnt, til vores årlige stævne d. 26.01.19.

Bestyrelsen har i start april er været ude og og afholde en afslutning for Hans og Maj Britt. Der er givet vin til alle bestyrelsesmedlemmer julen 2018, som tak for bestyrelsesarbejdet.

Alt i alt en sæson, hvor der har været god stemning tirsdage og torsdage.

På bestyrelsens vegne tak for denne badmintonsæson.

Med sportslig hilsen

Brian Kondrup Hansen, d. 08.04.19

General forsamling Skt. Klemens Badmintonklub

 

Den årlige generalforsamling afholdes på Skt. Klemens Skolen.

 

Mandag den 08. april 2019 kl. 19.00.

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om den forløbne sæson
 3. Kassereren forelægger det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt status pr. 31. december til godkendelse
 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 5. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
 6. Indkomne forslag:
 7. Eventuelt.

Ad 4: Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Hans Christoffersen

Maj Britt Güllich

Ingen af de 2 ovennævnte genopstiller

 

Suppleanter på valg:

 

Ad 5: Revisorer på valg:

Anders Basbøll

Kurt K. Kristensen

 

Indkomne forslag skal være formanden Brian Kondrup Hansen i hænde 4 dage før generalforsamlingen.

Kontakt: Formand@skbk.dk eller Gyldenhøjen 20, 5260 Odense S

Hallen lukker IKKE ned i efteråret og vinter

Det er netop besluttet af den planlagte renovation ikke sker som informeret tidligere, men først hen over sommer halvåret så det ikke kommer til at påvirke badminton i denne sæson.

Så vi har vores spilletid helt som planlagt i hallen for hele sæsonen, bemærk dog vi er lukket i skolen ferier.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

Sæsonstart 2018

Så nærmer vi os igen en sæsonstart i Skt, Klemens Badmintonklub

 

Vi har fået tildelt lidt ændrede haltider i år, dvs. at de banespillere der har spillet om tirsdagen fra 17-18 er blevet tilbudt andre tider da vi har mistet tiden.

Til gengæld har vi fået hallen til banespillere torsdage fra 18-19.

Første spille dag i den nye sæson er tirsdag d. 4. september 2018.

 

Igen i år tilbyder vi gratis badminton på vores motions/senior hold torsdage fra 19-21, så hvis nogen skal med og prøve er i meget velkomne. Meld gerne din ankomst til den holdansvarlige.

 

Velmødt til den nye sæson.

 

Sportslig hilsen

Bestyrelsen

Seneste nyt fra årets generalforsamling

Mandag 16/04-18 afholdte klubben den årlige generalforsamling.

 

Bestyrelsen fortsætter med sine 5 medlemmer.

For det nye år ser det således ud.

 

Formand – Brian Kondrup Hansen

Næstformand – Peter Johansen

Kasserer – Hans Christoffersen

Medlem – Maj Britt Güllich

Medlem – Bente Aablad

Generalforsamling Skt. Klemens badmintonklub

Den årlige generalforsamling afholdes på Skt. Klemens Skolen.

Mandag den 16. april 2018 kl. 19.00.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om den forløbne sæson
 3. Kassereren forelægger det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt status pr. 31. december til godkendelse
 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 5. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
 6. Indkomne forslag:
 7. Eventuelt.

 

Ad 4: Bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • Peter Johansen
 • Brian Kondrup Hansen
 • Bente Aablad

Suppleanter på valg:

Ad 5: Revisorer på valg:

 • Anders Basbøll
 • Kurt K. Kristensen

Suppleant på valg:

 

Indkomne forslag skal være formanden Maj Britt Güllich i hænde 4 dage før generalforsamlingen.

Maj Britt bor : Skovbakken 75, 5260 Odense S – telefon 2328 6028 – mail : m@gullich.dk

Ny sæson i vente

Så er det ved at være tid til at skyde en ny sæson igang i Skt. Klemens Badmintonklub.

Første spille dag for Veteran og bane er tirsdag d. 5. september og for motions holdet torsdag d. 7. september.

 

Vi har i år udvidet muligheder for Bane timer, så man nu også kan spille om tirsdagen fra kl. 17:00-18:00 for at høre nærmere kan Brian Hansen kontaktes på 60655558. Se ledige tider her.

 

Nye spiller er altid velkommen, de første 3 gange er altid gratis for at prøve af om det er noget for dig.

Kontakt den holdansvarlige og meld din ankomst.

 

Vel mødt til den nye sæson

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen