Hallen lukker IKKE ned i efteråret og vinter

Det er netop besluttet af den planlagte renovation ikke sker som informeret tidligere, men først hen over sommer halvåret så det ikke kommer til at påvirke badminton i denne sæson.

Så vi har vores spilletid helt som planlagt i hallen for hele sæsonen, bemærk dog vi er lukket i skolen ferier.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

Sæsonstart 2018

Så nærmer vi os igen en sæsonstart i Skt, Klemens Badmintonklub

 

Vi har fået tildelt lidt ændrede haltider i år, dvs. at de banespillere der har spillet om tirsdagen fra 17-18 er blevet tilbudt andre tider da vi har mistet tiden.

Til gengæld har vi fået hallen til banespillere torsdage fra 18-19.

Første spille dag i den nye sæson er tirsdag d. 4. september 2018.

 

Igen i år tilbyder vi gratis badminton på vores motions/senior hold torsdage fra 19-21, så hvis nogen skal med og prøve er i meget velkomne. Meld gerne din ankomst til den holdansvarlige.

 

Velmødt til den nye sæson.

 

Sportslig hilsen

Bestyrelsen

Seneste nyt fra årets generalforsamling

Mandag 16/04-18 afholdte klubben den årlige generalforsamling.

 

Bestyrelsen fortsætter med sine 5 medlemmer.

For det nye år ser det således ud.

 

Formand – Brian Kondrup Hansen

Næstformand – Peter Johansen

Kasserer – Hans Christoffersen

Medlem – Maj Britt Güllich

Medlem – Bente Aablad

Generalforsamling Skt. Klemens badmintonklub

Den årlige generalforsamling afholdes på Skt. Klemens Skolen.

Mandag den 16. april 2018 kl. 19.00.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om den forløbne sæson
 3. Kassereren forelægger det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt status pr. 31. december til godkendelse
 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 5. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
 6. Indkomne forslag:
 7. Eventuelt.

 

Ad 4: Bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • Peter Johansen
 • Brian Kondrup Hansen
 • Bente Aablad

Suppleanter på valg:

Ad 5: Revisorer på valg:

 • Anders Basbøll
 • Kurt K. Kristensen

Suppleant på valg:

 

Indkomne forslag skal være formanden Maj Britt Güllich i hænde 4 dage før generalforsamlingen.

Maj Britt bor : Skovbakken 75, 5260 Odense S – telefon 2328 6028 – mail : m@gullich.dk

Ny sæson i vente

Så er det ved at være tid til at skyde en ny sæson igang i Skt. Klemens Badmintonklub.

Første spille dag for Veteran og bane er tirsdag d. 5. september og for motions holdet torsdag d. 7. september.

 

Vi har i år udvidet muligheder for Bane timer, så man nu også kan spille om tirsdagen fra kl. 17:00-18:00 for at høre nærmere kan Brian Hansen kontaktes på 60655558. Se ledige tider her.

 

Nye spiller er altid velkommen, de første 3 gange er altid gratis for at prøve af om det er noget for dig.

Kontakt den holdansvarlige og meld din ankomst.

 

Vel mødt til den nye sæson

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling

Generalforsamling Skt. Klemens badmintonklub:

Den årlige generalforsamling afholdes på Skt. Klemens Skolen i lokale A10

Onsdag, den 26. april 2017 kl. 19.00.

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om den forløbne sæson
 3. Kassereren forelægger det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt status pr. 31. december til godkendelse
 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 5. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
 6. Indkomne forslag:
 7. Eventuelt

Ad 4: Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Hans Christoffersen (villig til genvalg)

Maj Britt Buch Güllich (villig til genvalg)

 

Suppleanter på valg:

 

Ad 5: Revisorer på valg:

 • Claus Trelle
 • Charlotte Baarup

 

Indkomne forslag skal være formanden Maj Britt Buch Güllich i hænde 4 dage før generalforsamlingen.

Maj Britt bor: Skovbakken 75, 5260 Odense S – telefon 2328 6028 – mail : m@gullich.dk

Sæsonen 2016/2017

Så byder vi velkommen til en ny sæson i Skt. Klemens Badmintonklub.

 

Ungdom og Motionsholdet starter sæsoner op fra kl 16:30 i dag.

 

Banespillere og Veteranholdet starter op tirsdag 6. september.

 

Velmødt til den nye sæson.

 

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen